• Polska twarzą w twarz

  • Nowe Blogi dla Ciebie

  • Nowe blogi, jako Prawy nurt

Kto okazał się niewydolny w procesie wychowawczym, tak sztucznie oddzielonym od dydaktyki? Szkoła, czy rodzice?
2012-06-27 21:06 0
Troska o państwo, to również stwarzanie odpowiednich warunków do realizacji tego, co najważniejsze. A co jest najważniejsze?
2012-06-08 01:06 0
(Autor nieznany)
2012-06-02 20:06 0
1 2 3